Hyvä asiakaspalvelu ei tarkoita
toimitilavälityksessä pelkästään
ystävällistà kohtelua, vaan myös
asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä
ja niihin vastaamista.
 

Jan Nyberg
Partner, LVV
ScanReal Oy

Hyvä asiakaspalvelu on erittäin tärkeä osa jokaisen yrityksen menestystä.  

Olen aina itse pitänyt hyvää asiakaspalvelua tärkeänä ja halunnut urani aikana panostaa siihen.   

Toimiessani toimitilakonsulttina olen voinut todeta, että hyvä asiakaspalvelu ei ole itsestäänselvyys, vaikka niin voisi olettaa sillä asiakkaat luottavat välittäjän ammattitaitoon ja asiantuntemukseen. Hyvä asiakaspalvelu ei tarkoita pelkästään ystävällistä kohtelua, vaan myös asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä ja niihin vastaamista. 

Alla on joitakin ajatuksia hyvästä asiakaspalvelusta toimitilavälityksessä: 

Kuunteleminen

Kun asiakas ymmärtää, että häntä kuunnellaan ja hänen toiveensa ja haaveensa otetaan huomioon heti prosessin alussa, voi tämä lievittää jännitystä ja helpottaa tarkentamaan asiakkaan tarpeita. ScanRealilla ymmärrämme, mitä kaikkea yrityksen muuttoon ja toimitilavuokraukseen liittyy, minkä vuoksi myös osaamme laittaa itsemme asiakkaan asemaan. Kärsivällisyys, asiakkaan kuunteleminen ja tarkentavien kysymysten esittäminen on  avainasemassa, jotta prosessi saadaan alulle mahdollisimman sujuvasti. 

Asiantuntijat osaavat

Toimitila-alalla markkinatilanteen tunteminen on avainasemassa hyvän asiakaspalvelun tarjoamiseksi. Kokemus, ymmärrys ja laajat verkostot mahdollistavat asiantuntevan asiakaspalvelun tilanteesta riippumatta. Toimitilakonsultin tärkein tehtävä on käyttää hyväkseen omaa osaamistaan, että asiakkaalle löytyy aina mahdollisimman sujuva ratkaisu. 

Yhteiskunta- ja talousosaaminen on tärkeässä asemassa asiantuntijuuden luomisessa. Toimitilamarkkinat muuttuvat  ympäröivän maailman ja yleisten markkinoiden mukana. Kun ymmärtää toimitilamarkkinoiden tilanteen, osaa tämän pohjalta myös konsultoida asiakkaita. Näin tilan etsimisestä tulee mahdollisimman sujuva prosessi ja hyvään lopputulokseen päätyminen helpottuu. 

Saavutettavuus

Nopeus on valttikortti monissa tilanteissa, niin myös toimitilavuokrauksessa. Asiakkaan yhteydenoton jälkeen pidän ehkä tärkeimpänä asiana, että asiakkaalle vastataan mahdollisimman nopeasti. Näin asiakas tuntee, että häntä kuunnellaan ja tilanhakuprosessi saadaan alkamaan. Tällä tavoin osoitamme jokaisen asiakkaan olevan tärkeä, ja että heidän hakunsa käsitellään eikä se vain kasaannu paperiksi pöydälle muiden jatkoksi. 

Me ScanRealilla olemme asiakkaan saavutettavissa koko tilanhakuprosessin ajan – myös vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen varmistaaksemme asiakkaan jatkuvan tyytyväisyyden. Luomme konsultteina jatkuvaa tilannekuvaa tilanhakijan ja tilojen omistajien välillä, minkä takia pyrimme olemaan aina saavutettavissa. Koen henkilökohtaisesti, että konsulttien hyvä saavutettavuus on välttämätöntä sujuvan asiakaspalvelun luomiseksi.

Empatia asiakaskohtaamisissa 

On tärkeää tunnistaa se fakta, että optimaalisen täydellistä tilannetta, jossa kaikki osapuolet ovat 100 % tyytyväisiä ja kaupat ovat sujuneet nopeasti, harvoin ilmentyy. Asiakaspalvelu toimitilakonsultoinnissa poikkeaa monista muista aloista juuri siinä, että joskus toimitilahakutilanteet- ja prosessit saattavat venyä todella pitkiksi. Joskus kyseessä voi olla vaikea taloustilanne, joskus erittäin spesifit vaatimukset, joita ei vain yksinkertaisesti pystytä täyttämään yhdessä sekunnissa. 

Näissä tilanteissa toimitilakonsultin tulisi ymmärtää  tilanne, jossa uutta toimitilaa etsivä yritys on. Tukeminen, jatkuva läsnäolo ja tilanneymmärrys takaavat sen, että asiakas kykenee toimimaan tämänkaltaisessa stressitilanteessa. Tätä tilannetta voidaan verrata  nyrkkeilyotteluun, jossa on otettu hieman iskuja edellisessä erässä. Erätauolla konsultti on tilanhakijan kulmauksessa se rauhoittava ja voimaannuttava valmentaja, jonka tuen avulla hoidetaan seuraava erä voitokkaasti. ScanRealilla olemme aina asiakkaan tukena ja haluamme toimia linkkinä asiakkaan ja tilojen omistajien välillä. Jatkuva kanssakäyminen ja ymmärrys mahdollistavat upeita asiakaspalvelutilanteita sekä tietysti upeita tiloja asiakasyrityksille. 

Jan Nyberg
Partner, LVV
ScanReal Oy


Jätä yhteydenottopyyntö