Neliöitä on paljon tarjolla,
mutta onko sittenkään
vuokraajan markkinat?
 

Jan Nyberg
Partner, LVV
ScanReal Oy

Uutisista voi lukea, että talouden alamäki on alkanut. Inflaatio laukkaa, korkokulut kasvavat ja rakentaminen tuntuu pysähtyneen täysin – mitä tämä tarkoittaa pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinan tulevaisuuden kannalta. Tilaa on tarjolla yllin kyllin, mutta onko sittenkään vuokraajan markkinat?

Pääkaupunkiseutu on Suomen talouden keskipiste ja tämä tekee alueesta erittäin kilpailullisen toimitilamarkkinan – parhaiden paikkojen täyttöasteet ovat tapissa, kun taas tiettyjä alueita ja kiinteistöjä vältellään.  Vuosien varrella nähty kehitys ja muutokset viittaavat siihen, että pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinat ovat matkalla uuteen aikakauteen. Tulevaisuuden näkymät ovat mielenkiintoiset ja vaikuttavat niin yrityksiin, kiinteistösijoittajiin kuin kaupunkisuunnitteluunkin.

Teknologian kehitys muuttaa tilatarpeita

Teknologinen kehitys, kuten etätyön yleistyminen ja automaatio, muuttaa toimitilojen kysyntää.

Tulevaisuuden toimitilojen halutaan olevan monikäyttöisiä, modulaarisia ja helposti muokattavissa yrityksen tarpeiden mukaisesti esim. Teams-koppien ja vetäytymistilojen muodossa.  Yhtä enemmän toivotaan vapaamuotoiseen kohtaamiseen soveltuvia lounge- ja vetäytymistiloja. Jokainen yritys joutuu jatkossa tiloja vuokratessaan miettimään, tuleeko 40 neliön neukkarille tarpeeksi käyttöä vai voisiko sitäkin vuokrata kiinteistön omistajalta tarpeen mukaan?

Monipuolistuvat toimitilatarpeet tarjoavat myös mahdollisuuksia kiinteistösijoittajille, jotka voivat tarjota erilaisia vaihtoehtoja vuokralaisilleen. Joustavat vuokrasopimukset ja tilojen muokattavuus ovat avainsanoja tulevaisuuden toimitilamarkkinoilla.

Ympäristön vaikutus

Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ovat nousseet keskeisiksi kriteereiksi toimitilahankinnoissa. Toimitilojen suunnittelussa tämä tarkoittaa esimerkiksi tilojen saavutettavuuden parantamista ja työympäristöjen sopeuttamista erilaisten tarpeiden mukaan. Rakennusten energiatehokkuus, materiaalien kierrätettävyys ja kestävät liikenneratkaisut tulevat olemaan entistä tärkeämpiä tekijöitä, joko ympäristöystävällisyyden – tai ympäristön luoman paineen takia.

Taloudelliset näkökulmat

Koronapandemian jälkeinen talouskehitys luo epävarmuutta, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuksia. Joustavat vuokrasopimukset voivat houkutella startup-yrityksiä ja freelancereita, jotka etsivät kustannustehokkaita ratkaisuja.

Kaupunkikehitys ja liikenneyhteydet

Pääkaupunkiseudun kaupunkisuunnittelu ja liikenneyhteydet ovat olennainen osa toimitilamarkkinoiden tulevaisuutta. Kaupungit pyrkivät houkuttelemaan yrityksiä ja osaajia luomalla houkuttelevia kaupunkiympäristöjä. Raide-Jokerin käynnistyminen lokakuussa 2023 on hyvä esimerkki, miten liikenneyhteyksien parantaminen vaikuttaa siihen, missä yritykset haluavat sijaita. 

Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkina on kokonaisuus, johon vaikuttavat useat eri tekijät

Teknologian kehitys, kestävä kehitys, urbanisaatio, yhteiskunnalliset tekijät ja taloudelliset näkökulmat muovaavat markkinoita monin tavoin. Joustavuus ja kestävyys näyttävät olevan avainsanoja tulevaisuuden toimitilamarkkinoilla, ja yritysten on syytä ottaa nämä tekijät huomioon strategisessa suunnittelussaan.

Tulevaisuus tuo aina mukanaan epävarmuustekijöitä, mutta yritykset ja päättäjät, jotka kykenevät ennakoimaan näitä muutoksia, voivat löytää uusia mahdollisuuksia ja saavuttaa kilpailuetua muuttuvassa toimintaympäristössä.

Jan Nyberg
Toimitilakonsultti, Partner, LVV
ScanReal Oy


Jätä yhteydenottopyyntö