Personlig och professionell service

På ScanReal tror vi att nyckeln till framgång är vårt personliga engagemang. Vårt motto ”Vi kommer inte ge upp förrän vi har uppfyllt våra kunders önskemål” styr allt vi gör.

Mer än 30 års kompetens

ScanReal grundades 1992 och är ett företag med gedigen erfarenhet av att hyra och sälja affärslokaler. Vårt erbjudande består av kontor, butiker, industri-, produktions-, lager- och logistikanläggningar i huvudstadsregionen samt i andra större städer.

Kontakta oss